Una iniciativa legislativa popular demana reciclar el 100% de les escombraries

Posted by David Bellaterra on 7 octubre, 2015 in art al món | Short Link

El Parlament autonòmic ha acceptat a tràmit la iniciativa popular d’una Llei Canària de Sostenibilitat Ambiental, a la tramitació ha donat així mateix el seu vistiplau el Consell Consultiu de Canàries, i en la qual es proposen com a objectius per a l’any 2020 aconseguir si més no un vint per cent de penetració d’energies renovables i reciclar el cent per cent de les restes a l’Arxipèlag.

Aquesta iniciativa legislativa popular, promoguda des del Partit Verd Canari i que ara va a deure demanar almenys quinze signatures ja abans de la seva presa en consideració o bé no pel ple del Parlament, consta de 8 articles. Estan referits al model energètic (en el qual s’incideix en els plans d’estalvi per reduir la demanda d’electricitat i plans d’energies renovables, incloent concrets per seus públiques), reducció d’emissions contaminants (el vint per cent menys de gasos d’efecte hivernacle en 2020), transport i mobilitat sostenibiles (entre moltes altres mesures, promoure el vehicle elèctric), rehabilitació d’edificis (amb plans concrets d’estalvi energètic), i polítiques de reciclatge.

Aquest últim aspecte és el més ambiciós de la iniciativa, ja que s’estableix la meta de reciclar el cent per cent de les restes en l’any 2020, una meta encara lluny dels presents percentatges de restauració en certs gèneres de deixalles, si bé les quantitats oficials i de les companyies del sistema d’administració integrada, i les que aporten els conjunts ecologistes acostumen a distar molt entre si. Aquesta fita de la llei implica, per si fos poc, que “en cap cas es promourà la incineració de restes com a solució a l’administració dels mateixos”, d’acord resa la iniciativa popular, una predisposició que xoca amb les previsions de cabildos com el de Tenerife, que té planejat l’ocupació d’una indústria d’aquesta classe en el complex ambiental d’Arico, intenció que s’ha trobat amb el rebuig d’associacions veïnals i ecologistes i partits, que addueixen l’alt cost d’aquest sistema i la pol·lució que pot produir.

 

Per superar aquesta opció alternativa, la proposta legislativa inclou com a “objectiu” establir plans per a la recollida selectiva de la fracció orgànica i el seu següent compostatge a tots i cadascun dels ajuntaments canaris, tal com plans de reciclatge promoguts pel Govern de Canàries que deixin “la possibilitat eficaç de la resta 0” a l’Arxipèlag.

Una altra mesura recollida en el text de la iniciativa és la que totes i cadascuna de les administracions públiques incorporin l’estalvi energètic i les energies renovables “entre els principis generals de la seva actuació i en els seus procediments de contractació”. A més, es recull “incentivar propietaris públics i privats i el camp forestal a l’increment de la capacitat de captació de CO2 dels embornals canaris”, tal com reduir les emissions de les restes agrícoles.

En l’exposició de motius es destaca que els principis i objectius propugnats són “coherents amb els establerts a la UE i la legislació estatal” sobre estalvi i eficàcia energètiques, utilització d’energies renovables i reducció d’emissions contaminants.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Art català a ArtCatalunya.cat - Tots els drets reservats
No som part de cap organització. Això és un blog independent.